Giỏ hàng

BẢO TRÌ & NÂNG CẤP TRẠM ĐIỀU KHIỂN KHÍ ĐỐT - NHÀ MÁY THÉP HÒA PHÁT (2020)

  + Tên KH: Hòa Phát
  + Địa chỉ thực hiện: Khu công nghiệp Dung Quất, Bình Sơn, Quảng Ngãi
  + Nội dung công việc HTEN thực hiện:

Nâng cấp, bổ sung tính năng cho hệ thống phối trộn khí gas từ hệ HTEN đã làm trước đó, bao gồm:

  • Cấu hình bổ sung phần cứng các thiết bị điều khiển.
  • Lập trình tính toán, hiển thị và lưu trữ lượng khí gas tiêu thụ(LPG) trong quá trình đốt lò, hiển thị số liệu theo thời gian thực.
  • Bàn giao tài liệu hướng dẫn vận hành cho nhà máy.