Giỏ hàng

HỆ SKID CIP - NHÀ MÁY TÂN HIỆP PHÁT, BÌNH DƯƠNG (2022)

+ Chủ đầu tư: Tân Hiệp Phát

+ Địa điểm: tỉnh Bình Dương

+ Nội dung dự án:

Hệ Skid CIP được sử dụng để làm sạch máy rót và một số đối tượng khác trong dây chuyền sản xuất nước khoáng tinh khiết, với công suất 30m3/h. HTEN cung cấp trọn gói dự án, bao gồm:

  • Thiết kế, thi công và lắp đặt phần cơ khí + điện của hệ thống.
  • Cung cấp thiết bị.
  • Lập trình phần mềm điều khiển & giám sát. Hệ được điều khiển bởi PLC Siemens S7-1200, phần mềm SCADA được xây dựng trên HMI TP1200 Basic.
  • Đào tạo kỹ thuật viên và bàn giao tài liệu vận hành cho nhà máy.