Giỏ hàng

HỆ THỐNG CHẾ BIẾN NGŨ CỐC – NHÀ MÁY DAIRY PLUS , THÁI LAN (2017)

+ Tên khách hàng: Dairy Plus Thailand  
+ Địa điểm thực hiện: 
Thái Lan
+ Nội dung công việc HTEN thực hiện:

HTEN đảm nhận hạng mục điện & điều khiển hệ thống sản xuất ngũ cốc, bao gồm:

  • Cung cấp tủ điện điều khiển.
  • Xây dựng phần mềm điều khiển & giám sát. Hệ thống được điều khiển bởi PLC Siemens S7-300, phần mềm SCADA xây dựng trên HMI Siemens Comfort TP1200.
  • Đào tạo kỹ thuật viên và bàn giao tài liệu hướng dẫn vận hành.