Giỏ hàng

HỆ THỐNG CHẾ BIẾN NƯỚC & SỮA DỪA – NHÀ MÁY CPAVI, PHILIPPINES (2021)

+ Tên khách hàng: CPAVI
+ Địa chỉ khách hàng: Philippines
+ Nội dung công việc HTEN thực hiện:
HTEN cung cấp hạng mục điện & tự động cho dự án hệ thống sản xuất sữa và nước dừa, bao gồm:
  • Xây dựng hệ thống điều khiển và giám sát. Hệ được điều khiển bởi PLC Rockwell ControlLogix 5570, phần mềm SCADA được xây dựng trên Intouch.
  • Cung cấp tủ điện điều khiển.
  • Commissioning online.
  • Nâng cấp hệ sản xuất và hệ CIP hiện hữu của nhà máy.