Giỏ hàng

HỆ THỐNG CHẾ BIẾN SỮA ĐẶC - NHÀ MÁY F&B NUTRITION, MALAYSIA (2022)

+ Chủ đầu tư: F&B Nutrition
+ Địa điểm: Malaysia
+ Nội dung dự án:
HTEN đảm nhận hạng mục điện & tự động cho dự án dây chuyền sản xuất sữa đặc, bao gồm:
  • Xây dựng phần mềm điều khiển và giám sát. Hệ thống được điều khiển bởi PLC Siemens S7-1500, SCADA được xây dựng trên phần mềm Intouch và HMI TP1200 Comfort.
  • Cung cấp tủ điện điều khiển.
  • Đào tạo kỹ thuật viên và bàn giao tài liệu vận hành cho nhà máy.