Giỏ hàng

HỆ THỐNG CHẾ BIẾN SỮA - NESTLE, INDONESIA (2022)

+ Chủ đầu tư: Nestle

+ Địa điểm: Central Java, Indonesia

+ Nội dung dự án:

HTEN cung cấp hạng mục tủ điện & lập trình điều khiển cho hệ thống sản xuất sữa của Nestle, cụ thể:

  • Cung cấp tủ điện điều khiển (MCC, RIO panel).
  • Xây dựng hệ thống điều khiển với SCADA được xây dựng trên nền tảng Intouch System Platform, bộ điều khiển sử dụng các PLC Controllogix 5573.