Giỏ hàng

HỆ THỐNG SẢN XUẤT NƯỚC GIẢI KHÁT - TÂN HIỆP PHÁT CHU LAI, QUẢNG NAM (2017)

+ Chủ đầu tư: Tân Hiệp Phát

+ Địa điểm: Nhà máy Number One Chu Lai, Quảng Nam

+ Nội dung dự án:

HTEN cung cấp hạng mục Giám sát lắp đặt điện, Lập trình hệ thống điều khiển & giám sát cho hệ thống sản xuất nước giải khát của Tân Hiệp Phát.