Giỏ hàng

HỆ THỐNG THANH TRÙNG SỮA - VINAMILK BÌNH ĐỊNH (2018)

+ Tên khách hàng: Vinamilk
+ Địa chỉ thực hiện: Thành phố Qui Nhơn, Bình Định
+ Nội dung công việc HTEN thực hiện:
HTEN cung cấp hạng mục điện & tự động cho hệ thống thanh trùng sữa, bao gồm:

  • Cung cấp tủ điện điều khiển.
  • Xây dựng phần mềm điều khiển & giám sát. Hệ thống được điều khiển bởi PLC Siemens S7-300, phần mềm SCADA được xây dựng trên Intouch và HMI Siemens Comfort.
  • Hướng dẫn kỹ thuật viên & bàn giao tài liệu vận hành.