Giỏ hàng

HỆ THỐNG Ủ & THANH TRÙNG SỮA CHUA - TH TRUE MILK (2019)

+ Tên khách hàng: TH Group
+ Địa chỉ thực hiện: Nghĩa Đàn, Nghệ An
+ Nội dung công việc HTEN thực hiện:
HTEN đảm nhận hạng mục điện & tự động cho hệ thống thanh trùng và ủ sữa, bao gồm:

  • Lắp đặt hệ thống điện
  • Cung cấp phần mềm điều khiển và giám sát. Hệ thống được điều khiển bởi PLC Rockwell, giao diện SCADA được xây dựng trên phần mềm Intouch.
  • Nâng cấp hệ thống sản xuất hiện hữu của nhà máy.
  • Hướng dẫn kỹ thuật viên & bàn giao tài liệu vận hành.