Giỏ hàng

DỰ ÁN TRẠM TRỘN BÊ TÔNG

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG CÔNG SUẤT 120 M3/H - HÙNG VƯƠNG GROUP - VĨNH CỬU
TRẠM TRỘN BÊ TÔNG CÔNG SUẤT 180 M3/H - HÙNG VƯƠNG GROUP - SÂN BAY LONG THÀNH
TRẠM TRỘN BÊ TÔNG CÔNG SUẤT 240 M3/H - BÌNH AN - SÂN BAY LONG THÀNH
TRẠM TRỘN BÊ TÔNG CÔNG SUẤT 150 M3/H - NAM NGUYÊN SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT (10/2022)
TRẠM TRỘN BÊ TÔNG KHÔNG MÓNG CÔNG SUẤT 150 M3/H - PHÚ THÀNH, PHÚ QUỐC (11/2022)
TRẠM TRỘN BÊ TÔNG CÔNG SUẤT 180 M3/H - BÌNH AN, SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT (10/2022)
1 2 3 5