Giỏ hàng

DỰ ÁN TỰ ĐỘNG HÓA

HỆ THỐNG CHẾ BIẾN SỮA - ULTRAJAYA BANDUNG, INDONESIA (2023)
HỆ THỐNG THANH TRÙNG SỮA - IDP BA VÌ , HÀ NỘI (2023)
HỆ THỐNG CHẾ BIẾN PROTEIN THỦY PHÂN - TUIL, THÁI LAN (2023)
HỆ THỐNG CHẾ BIẾN SỮA - PT DIAMOND, INDONESIA (2023)
HỆ THANH TRÙNG KEM - YILI, THAILAND (2022)
HỆ THỐNG CHẾ BIẾN SỮA NUTRIBOOTS - COCA-COLA, PHILIPPINES (2022)
1 2 3 6