Giỏ hàng

HỆ THANH TRÙNG KEM - YILI, THAILAND (2022)

+ Chủ đầu tư: YILI

+ Địa điểm: Thái Lan

+ Nội dung dự án:

HTEN cung cấp hạng mục Tủ điện & Lập trình cho hệ thống thanh trùng kem của Yili, cụ thể:

  • Cung cấp tủ điện điều khiển (MCC, RIO panel).
  • Lập trình điều khiển hệ thống với SCADA được xây dựng trên HMI TP1500 Comfort, bộ điều khiển sử dụng PLC Siemens S7-1500.
  • Hướng dẫn kỹ thuật viên và bàn giao tài liệu vận hành.