Giỏ hàng

HỆ THỐNG THANH TRÙNG SỮA - IDP BA VÌ , HÀ NỘI (2023)

+ Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế (IDP)

+ Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

+ Nội dung thực hiện:

HTEN cung cấp hạng mục tủ điện điều khiển, thi công lắp đặt hệ thống điện và lập trình điều khiển cho hệ thống thanh trùng sữa của IDP.