Giỏ hàng

HỆ THỐNG CHẾ BIẾN SỮA NUTRIBOOTS - COCA-COLA, PHILIPPINES (2022)

+ Chủ đầu tư: Coca-Cola

+ Địa điểm: Philippines

+ Nội dung dự án:

HTEN cung cấp hạng mục Tủ điện & Lập trình cho hệ thống sản xuất sữa Nutriboost của Coca-Cola, cụ thể:

  • Cung cấp tủ điện điều khiển (MCC, RIO panel).
  • Lập trình điều khiển hệ thống với SCADA được xây dựng trên Intouch, bộ điều khiển sử dụng PLC Siemens S7-1500.
  • Hướng dẫn kỹ thuật viên và bàn giao tài liệu vận hành.