Giỏ hàng

HỆ THỐNG CHẾ BIẾN SỮA - ULTRAJAYA BANDUNG, INDONESIA (2023)

+ Chủ đầu tư: Ultrajaya Bandung

+ Địa điểm: Indonesia

+ Nội dung dự án:

HTEN cung cấp tủ điện điều khiển (Tủ MCC, RIO) và xây dựng hệ thống điều khiển & giám sát cho hệ chế biến sữa của Ultrajaya.