Giỏ hàng

HỆ THỐNG CHẾ BIẾN PROTEIN THỦY PHÂN - TUIL, THÁI LAN (2023)

+ Chủ đầu tư: TUIL

+ Địa điểm: Thái Lan

+ Nội dung thực hiện:

HTEN cung cấp hạng mục Tủ điện điều khiển và lập trình PLC - SCADA cho hệ thống sản xuất protein (thủy phân từ cá) của TUIL.