Giỏ hàng

HỆ THỐNG CHẾ BIẾN SỮA - PT DIAMOND, INDONESIA (2023)

+ Chủ đầu tư: PT Diamond

+ Địa điểm: Indonesia

+ Nội dung thực hiện:

HTEN cung cấp hạng mục Tủ điện điều khiển & Lập trình cho hệ thống sản xuất sữa của PT Diamond.