Giỏ hàng

HTEN là thành viên của hiệp hội xây dựng và vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh (SACA)

Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, viết tắt là SACA, là một tổ chức chuyên ngành hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh. SACA được thành lập với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp xây dựng và đóng góp vào sự phát triển toàn diện của địa phương.

Các hoạt động của SACA bao gồm:

  1. Đại diện cho các doanh nghiệp trong ngành xây dựng và vật liệu xây dựng trong việc đàm phán với các cơ quan chính phủ và các tổ chức liên quan.
  2. Tổ chức các sự kiện, hội thảo, buổi tập huấn để nâng cao kiến thức và kỹ năng cho các thành viên trong ngành.
  3. Phối hợp với các tổ chức quốc tế và các đối tác trong nước để thúc đẩy hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm.
  4. Thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng.
  5. Đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các quy định, tiêu chuẩn và chính sách liên quan đến ngành công nghiệp xây dựng tại TP. HCM.
Hten là công ty hoạt động trong ngành trạm trộn bê tông từ năm 2006 đến nay. 
Hten hiện là thành viên của hiệp hội SACA, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích và giá trị.
  1. Mở rộng mạng lưới kinh doanh: Tham gia SACA, HTEN sẽ có cơ hội tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với các doanh nghiệp, tổ chức trong ngành xây dựng và vật liệu xây dựng tại TP. HCM. Điều này có thể mở ra cánh cửa cho các cơ hội hợp tác mới và mở rộng thị trường cho HTEN.

  2. Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm: SACA cung cấp một nền tảng để các thành viên chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và thông tin mới nhất trong ngành. Bằng cách tham gia các hoạt động, sự kiện và hội thảo của SACA, HTEN có thể tiếp cận những thông tin quan trọng và cập nhật về xu hướng, công nghệ mới trong lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng.

  3. Đóng góp vào phát triển ngành: Bằng việc tham gia vào SACA, HTEN có cơ hội tham gia vào việc đề xuất và định hình các chính sách, tiêu chuẩn liên quan đến ngành xây dựng và vật liệu xây dựng tại TP. HCM. Điều này giúp công ty có tiếng nói và ảnh hưởng trong quá trình phát triển và quản lý ngành.