Giỏ hàng

GIỚI THIỆU VỀ RECIPE VÀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ RECIPE CHUẨN HTEN

    Recipe là gì?

    Trong lĩnh vực sản xuất & chế biến thực phẩm (nước giải khát, bia, sữa, trà...), nhà sản xuất liên tục bổ sung sản phẩm mới vào doanh mục kinh doanh của mình hoặc cải tiến, hiệu chỉnh những sản phẩm đã có. Mỗi loại đòi hỏi những điều kiện khác nhau về thành phần nguyên liệu, điều kiện vi sinh, nhiệt độ, áp suất, thời gian và quy trình sản xuất. Có loại sản phẩm cần trải qua những bước này, trong khi số khác lại không. Lấy ví dụ, dây chuyền sản xuất trà có thể sản xuất trà ô lông, trà xanh, trà thảo mộc... với các thành phần nguyên liệu khác nhau. Điều đó đòi hỏi quy trình sản xuất không được cố định, mà phải thay đổi được.
    Bên cạnh đó, nhà sản xuất sáng hôm nay có thể chạy loại sản phẩm này, nhưng chiều nay lại chạy loại khác, thay đổi rất nhanh. Không thể mỗi lần như vậy chúng ta lại phải nhập lại các thông số tương ứng, gây mất thời gian. Điều đó đòi hỏi việc chuyển đổi sản phẩm phải nhanh, và Recipe ra đời. Mỗi Recipe lưu trữ lại bộ thông số, yêu cầu, process phù hợp với từng loại sản phẩm. Người vận hành có thể chuyển đổi sản phẩm linh hoạt bằng việc thay đổi Recipe, từ đó đáp ứng tốc độ sản xuất đặt ra.
    HTEN đã phát triển và cho ra đời Phần mềm quản lý công thức (Recipe Management) chuyên dụng theo chuẩn của mình với đa dạng tính năng, đáp ứng yêu cầu đặt ra ở trên. Chương trình sản xuất sẽ tự động thay đổi linh hoạt theo recipe mà người dùng đã chọn. Phần mềm được HTEN viết bằng ngôn ngữ C#, giao diện xây dựng trên nền Winform và dữ liệu người dùng được lưu trữ trên Microsoft SQL.

    Giới thiệu phần mềm Recipe Management HTEN

    * Các tính năng

  • Cho phép tạo mới, tùy chỉnh thông số & process của recipe một cách dễ dàng
  • Dữ liệu từ phần mềm được kết nối trực tiếp với PLC
  • Tính năng Report lưu lại thời gian chạy của từng mẻ, thứ tự các bước đã chạy, các tác vụ của người vận hành trong quá trình chạy
  • Giao diện thân thiện, dễ sử dụng và làm quen, tối ưu thông tin cần thiết. Giảm bớt thao tác nhập thông số và điều khiển bằng tay trên HMI
  • Đồng bộ dữ liệu trên nhiều máy Client
  • Có thể hoạt động song song với giao diện WinccRT trên cùng 1 HMI 

    * Giao diện phần mềm

  • Trang danh sách Recipe

  • Giao diện khi chạy runtime. Phần mềm hiển thị bước đang chạy, các setpoint và option sẽ được đưa vào và xử lý tại PLC

  • Tính năng report: kiểm tra lịch sử mẻ. Phần mềm hiển thị thông tin những mẻ đã chạy trong khoảng thời gian tìm kiếm, bao gồm thời gian bắt đầu & kết thúc, các bước đã chạy, thông số các bước...

  • Tính năng lưu lại các tác vụ của người dùng trong quá trình vận hành (Start, stop, pause, abort, QC check), thời gian diễn ra các tác vụ, username của người thực hiện tác vụ...