Giỏ hàng

DỊCH VỤ DI DỜI VÀ LẮP DỰNG LẠI TRẠM TRỘN BÊ TÔNG

CHẤT LƯỢNG TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU

Hoàng Thịnh cung cấp dịch vụ tháo dỡ, di dời và lắp dựng lại trạm trộn bê tông. Áp dụng cho trạm trộn bê tông do Hoàng Thịnh lắp đặt và trạm trộn do đơn vị khác lắp dựng trước.

Các quy trình đánh dấu thiết bị, tháo dỡ, bốc xếp thiết bị, vận chuyển và lắp dựng lại trạm được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, tuân thủ theo các tiêu chuẩn an toàn lao động và tính chuyên nghiệp hóa trong quá trình thi công cao.

Tối thiểu hóa thời gian hoạt động lại của trạm, hạn chế tối đa sự hư hỏng của các thiết bị sau khi di dời và tối ưu hóa rủi ro cho Khách hàng.

Hình ảnh trạm trộn trước khi di dời

Hình ảnh trạm sau khi di dời & lắp đặt