Giỏ hàng

HỆ THỐNG CHẾ BIẾN NƯỚC TRÀ & ĐỒ UỐNG CÓ GAS - UNIBEN, BÌNH DƯƠNG (2022)

+ Chủ đầu tư: Công ty CP Uniben

+ Địa điểm: tỉnh Bình Dương

+ Nội dung dự án:

HTEN cung cấp hạng mục Điện & Lập trình cho hệ thống sản xuất nước trà và đồ uống có gas của Uniben, cụ thể:

  • Cung cấp tủ điện điều khiển (MCC, RIO panel), biến tần Danfoss.
  • Giám sát lắp đặt hệ thống điện. Cung cấp dây & máng cáp điện.
  • Lập trình hệ thống điều khiển với SCADA được xây dựng trên WinCC V7, bộ điều khiển sử dụng PLC Siemens S7-1500.
  • Hướng dẫn kỹ thuật viên và bàn giao tài liệu vận hành.