Giỏ hàng

HỆ THỐNG PHỐI TRỘN & CHIẾT RÓT ĐỒ UỐNG – NHÀ MÁY NUMBER ONE HẬU GIANG (2018)

+ Tên khách hàng: Number One Hậu Giang
+ Địa chỉ thực hiện: Nhà máy nước giải khát Number One - Đông Phú, Châu Thành, Hậu Giang
+ Nội dung công việc HTEN thực hiện:

HTEN cung cấp hạng mục điện & tự động cho hệ thống phối trộn & chiết rót thức uống với công nghệ Aseptic của GEA, bao gồm:

  • Xây dựng phần mềm điều khiển & giám sát. Hệ được điều khiển bởi PLC Siemens S7-400, với giao diện SCADA được xây dựng trên phần mềm Intouch.
  • Cung cấp tủ điện điều khiển
  • Giám sát lắp đặt hệ thống điện.
  • Hướng dẫn kỹ thuật viên và bàn giao tài liệu vận hành.